fbpx

מפגשי הרחבה וחיבור

לכל מי שקשה להם עכשיו למרחב יותר מרחיב של קלילות.
מה אם אנחנו החוסן והחיסון למציאות המכווצת כשאנחנו מוכנים להרחיב ולהתרחב?

מדי ערב, מתחילת המלחמה אני פותחת עבורך מרחב של הרחבה וחיבור לחוסן, בזום.
מעניין מה זה ייצור עבורך להצטרף אלינו מדי ערב ב20:00? 

הצטרפו לקבוצת וואטסאפ בה מדי יום תקבלו את הלינק להצטרף אלינו למפגשי ההרחבה והחיבור וביחד, נתרומם אל מעבר המציאות הזו.

צרו איתי קשר